ງວດປະຈຳວັນທີ່
3
0
4
2
8

ເວລາອອກເລກ 13:30

ເລກ 5 ໂຕ 30428
ເລກ 4 ໂຕ 0428
ເລກ 3 ໂຕ 428
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 28
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 30
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
29 ມິຖຸນາ 2022 30428 0428 428 28 30
28 ມິຖຸນາ 2022 71670 1670 670 70 71
27 ມິຖຸນາ 2022 06484 6484 484 84 06
26 ມິຖຸນາ 2022 22159 2159 159 59 22
25 ມິຖຸນາ 2022 06103 6103 103 03 06
24 ມິຖຸນາ 2022 45607 5607 607 07 45
23 ມິຖຸນາ 2022 71974 1974 974 74 71
22 ມິຖຸນາ 2022 95536 5536 536 36 95
21 ມິຖຸນາ 2022 23315 3315 315 15 23
20 ມິຖຸນາ 2022 78472 8472 472 72 78
19 ມິຖຸນາ 2022 68407 8407 407 07 68
18 ມິຖຸນາ 2022 75495 5495 495 95 75