ງວດປະຈຳວັນທີ່
3
6
0
9
8

ເວລາອອກເລກ 13:30

ເລກ 5 ໂຕ 36098
ເລກ 4 ໂຕ 6098
ເລກ 3 ໂຕ 098
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 98
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 36
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
14 ມິຖຸນາ 2024 36098 6098 098 98 36
13 ມິຖຸນາ 2024 60756 0756 756 56 60
12 ມິຖຸນາ 2024 28149 8149 149 49 28
11 ມິຖຸນາ 2024 08738 8738 738 38 08
10 ມິຖຸນາ 2024 16975 6975 975 75 16
09 ມິຖຸນາ 2024 96978 6978 978 78 96
08 ມິຖຸນາ 2024 04182 4182 182 82 04
07 ມິຖຸນາ 2024 50890 0890 890 90 50
06 ມິຖຸນາ 2024 44947 4947 947 47 44
05 ມິຖຸນາ 2024 49048 9048 048 48 49
04 ມິຖຸນາ 2024 76923 6923 923 23 76
03 ມິຖຸນາ 2024 07824 7824 824 24 07